Toys”R”Us

What do you know about toys?

Dünyaca ünlü oyuncak firması Toys "Я" Us için hazırlanan facebook uygulamasında amaç markayla müşteri arasındaki bağları sosyal medya aracıyla daha da güçlendirmekti. Hazırlanan quiz uygulamasının sonuçları firma tarafından analiz ediliyor ve böylece markanın müşteriler tarafından hangi yönlerinin bilinip hangilerinin pek bilinmediği ortaya çıkıyor.

Tasarımı Toys "R" Us' ın resmi ajansı tarafından yapılan uygulamanın kodlaması XYZ tarafından yapıldı.